You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

intretinerea tehnica

Întreținerea tehnică.

  • Efectuarea lucrărilor de montaj a rețelelor de apă, canalizare și căldura atît în blocurile locative, cît și în afara lor.
  • Efectuarea lucrărilor de schimb a țevilor de apă rece și caldă, încălzire, a robinetelor, ventilelor și supapelor defectate.
  • Efectuarea lucrărilor de mentenanță a robinetelor, ventilelor, supapelor cu schimbarea garniturilor (cauciuc, piele etc.).
  • Curățarea utilajului tehnico-sanitar și țevilor de canalizare.
  • Ermetizarea branșamentelor.
  • Spălarea hidropneumatică (hidraulica șî controlul hidraulic) a sistemelor de încălzire.
  • Renovarea izolației termice la sisteme inginerești la subsoluri și mansarda.
  • Intervenții în situații de urgență pentru sisteme inginerești.
  • Verificarea periodică a sistemului de electrificare și înlăturarea defecțiunilor acestuia.